Bill Gates och hans Microsoft

Bill Gates är världens rikaste man och har ett av världens största företag på sitt samvete. Ett företag som både är kritiserat för att ha monopol på marknaden och som även har hyllats i vissa stunder. Det här är det arbete jag gjorde om Bill Gates och Microsoft våren 2003, då jag bara gick på högstadiet. Ha överseende med detta så kan ni få ut mycket av den text jag skrev.


William (Bill) H. Gates III föddes den 28 oktober 1955. Han växte upp med sina systrar Kirsti och Libby, sin mor Mary och fadern William H. Gates II i staden Seattle. Bill började först i den allmänna skolan men förflyttades senare till privatskolan Lakeside School i norra Seattle. Det var där som Bill började intressera sig för datorer. Han kunde mer än sina lärare och började göra programvaror för datorer redan vid 13 års ålder.

1973 började Bill på Harvard University, där han bodde i samma korridor som Steve Ballman, numera direktör på Microsoft. Under sin tid på universitetet utvecklade han en version av programspråket BASIC för den första mikrodatorn – MITS Altair. BASIC var först utvecklat av Thomas Kurtz och John Kemeny på Dartmouth College under mitten på 60-talet. Bill hoppade av sin skolgång under det tredje och näst sista året och tog därmed inte sin fullständiga examen. Detta gjorde han för att på heltid kunna jobba med det nystartade företaget Microsoft, som han startat tillsammans med sin barndomsvän Paul Allen 1975. Med en otroligt stark tro på att datorer skulle finnas på varje kontor och i varje hem började de utveckla programvaror till PC tillsammans.
De var övertygade om att en PC skulle vara självklar i ”var mans hand” inom en snar framtid och därför vågade de ta steget fullt och satsa på sitt företag.

Bill Gates tänkande och framtidsvisioner kring persondatorer har varit en av anledningarna till att Microsoft är ett av världens största, och ett av världens mest framgångsrika företag genom tiderna. Bill Gates är fortfarande aktiv inom Microsoft och har många projekt på gång, trots sin höga position i företaget. Han har även nära kontakt med företagets anställda och dess kunder.

Förutom sitt arbete med datorer så har även Bill Gates ett intresse för bioteknik och sitter med i ett antal styrelser som arbetar med detta. Han har också grundat Gorbis Corporation, ett digitalt bildarkiv med bildinformation från hela världen.

1995 skrev Bill boken The Road Ahead (Vägen till framtiden), hans tanke med boken var att ge vanligt folk i samhället en bild av informationsteknologin i samhället. Boken låg
på första plats i ”New York Times bestsellerlist” i sju veckor, och låg sammanlagt 18 veckor på listan. Boken översattes till över 20 språk.

Liksom de flesta förmögna amerikaner så ägnar sig även Bill Gates åt välgörenhet.
Bill anser att global välfärd är så viktigt att hans fru Melinda och Bill själv bildat en organisation för global hälsa och kunskap och har ägnat mycket tid och pengar på detta. Han stödjer också andra organisationer som jobbar med detta runt om i världen.
Han har bland annat givit 800 miljoner dollar till tredje världens barn för att de ska kunna vaccineras. ( Som en jämförelse motsvarar det 750 kr av en förmögenhet på 500 000 kr. )

Bill Gates gifte sig i januari 1994 med Melinda French. Deras första barn Jennifer Khaterine Gates föddes året efter giftermålet. Paret har nu tre barn. Fritiden ägnas en hel del åt familjen, dessutom gillar Bill att läsa, spela golf och att spela bridge.

1995 hade Bill Gates en privat förmögenhet på ungefär 100 miljarder kronor. Tre år senare 1998 hade han en privat förmögenhet på 400 miljarder kronor, han hade alltså fyrdubblat sin förmögenhet på tre år. Detta gjorde Bill till världens rikaste man, en ställning han överlägset håller även idag. Bills otroliga förmögenhet kommer huvudsakligen från aktieinnehavet i Microsoft, där han äger 23% . De senaste 12 åren har Bill Gates förmögenhet ökat med 4 miljoner i timmen, eller 100 miljoner per dag! Som en jämförelse kan nämnas att när Microsofts aktie sjönk med 56 cent, ca 4 kr, så förlorade Bill Gates 2,5 miljarder kronor på en enda dag!

 

Microsoft historia, i korta drag

Det började 1975 när Bill hoppade av Harvard University och startade Microsoft tillsammans med Paul Allen. Den första produkten var en utvecklad version av BASIC för den då nya datorn, MITS Altair. 1976 skapade de en version av BASIC som faktiskt ligger till grund för dagens BASIC under MS-DOS. Året efter anställde de tre personer och utvecklade programspråket Fortran.

När Microsoft 1980 fick uppdraget av IBM att skapa ett operativsystem till IBM PC, var Microsoft ett väletablerat företag och den då 25-årige Bill Gates var redan omtalad i amerikanska datorkretsar. Året efter, 1981 fick Microsoft ett stort lyft med MS-DOS. Under detta år utökades personalstyrkan till 125 anställda och omsättningen hamnade på 16 miljoner dollar.

1982 utökade Microsoft sin verksamhet från operativsystem och utvecklingsverktyg till att även omfatta nyttoprogram.

1983 blir Paul Allen sjuk i Hodkins sjukdom, som är en form av lymfkörtelcancer, och lämnar då också Microsoft. Samtidigt släpper Microsoft sin första mus.

1984 introducerades den första Macen på marknaden. Microsoft hade jobbat intimt med Apple och släppte flera mjukvaror till Macen direkt. De försökte sig på att göra ett nytt operativsystem tillsammans med IBM – OS/2, men samarbetet fungerade inte. Efter det satsade Microsoft helt och hållet på Windows, och när de i maj 1990 introducerade Microsoft Windows 3.0 steg deras aktie med 10% på två dagar.

Microsoft går som på räls genom 1990-talet och blir det dominerande företaget på mjukvarusidan. Företaget släpper sina storsäljare Windows 3.1 (1992), Windows 95 (1995), Internet Explorer 1.0 (1995) och Windows 98 (1998). Microsoft fortsätter även att befästa sig på hårdvarusidan med förbättrade versioner av sin mus, som i version 2.0, med två knappar, släpps 1993. Numera vidareutvecklar de även tangentbord och spelkontroller.

Under 2000-talet släpper de operativsystemen Windows 2000 (2000), Windows ME (2000) och Windows XP (2002). De håller sin ställning inom mjukvaror och fortsätter att tränga sig på hårdvarubranschen. De släpper också sin första TV-spelskonsol Xbox 2002. De utvecklar också ett avancerat datasystem för främst företag - NET som de börjar använda på allvar 2002. 

Nu är Microsoft världens största mjukvaruföretag med ca 14 500 anställda. 

 

Företaget

Marknadsföring

Microsoft marknadsför sina produkter på många olika sätt. De sprider det genom TV- reklam, Internet, olika tidskrifter m.m. Men de får mycket ”gratisreklam” också. Många tidskrifter t.ex. skriver recensioner av deras produkter. När man köper en PC så följer nästan alltid deras Windowsversion med. Microsoft går alltid ut med att de ska släppa en produkt på ett tidigt stadium. Detta gör man för att avhålla konsumenterna från att köpa andra företags produkter och så skapar man osäkerhet hos konkurrenterna. Microsoft brukar också satsa stora pengar på reklam. Några exempel kan vara när Windows 95 satsade 200 miljoner dollar enbart till deras reklamkampanj. Eller när Bill Gates lät köpa upp hela upplagan av dagstidningen Times, fördubblade upplagan till 1,5 miljoner exemplar och delade ut dem gratis, bara för att de hade några annonser i tidningen. En annan gång lyste Empire State Building i Windows färger.

Huvudkontor

Allra först när företaget startades höll de till i en lagerlokal. Redan efter 10 år hade Microsoft fem separata huvudkontor. Ett år senare, 1986 flyttade de till ett nytt gemensamt huvudkontor i Redmond utanför Seattle i delstaten Washington. Numera har Microsoft kontor i över 50 länder.

.NET

.NET är i enkel mening Microsofts nya mjukvaruplattform. Med hjälp av det inbyggda stödet för XML - webbtjänster kan olika program kommunicera med varandra och dela data, oavsett operativsystem och programmeringsspråk.

Plattformen Microsoft NET innehåller en serie produkter som bygger på XML och branschstandarder för Internet och som underlättar för alla moment i utvecklingen, hanteringen, användningen och upplevelser av webbtjänster.

Webbtjänster kommer att bli en del av Microsofts program, verktyg och servrar som man redan använder, kommer att byggas in i nya produkter för att uppfylla dina behov.

En global organisation

Microsoft har drygt 50 000 anställda och är representerade i över 80 länder och regioner. Kontor finns som jag redan nämnt i 50 länder. Huvudkontoret ligger i Redmond, Washington, USA. Steve Ballmer är koncernchef och Bill Gates är styrelseordförande och chefsarkitekt.

 

Av Anton Johansson. Kontakt sker smidigast på mailen agatona [at] gmail [dot] com.